บริษัท คอนเน็คติคอน จำกัด  เน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน นอกจากนี้เรายังเน้นดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว โดยการมอบสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานร่วมกับทางบริษัท   สวัสดิการที่มอบให้พนักงานมีดังนี้    

 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
 • ท่องเที่ยวประจำปีในประเทศและต่างประเทศ (พร้อมผู้ติดตาม)
 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Social Media Admin / Facebook Page Admin / Online Marketing (จำนวน 2 อัตรา)

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแลและประสานงานทาง Website/Facebook/Instagram/LINE
 • Update Content Product บน webpage 
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ

 

เงินเดือน : 

12,000-17,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัครผู้สมัคร:

 •  เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้งานสื่อออนไลน์หรือ Social Media อื่นๆได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

หมายเหตุ:

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00 น - 18:00 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 499/1 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  สมุทรปราการ 10540

 

วิธีการสมัคร:

 • ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่ chayaphim@connectticon.com
 • หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 499/1 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  สมุทรปราการ 10540